Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en bestämmelse om undantag från skattskyldighetens inträde vid viss överföring av el till järnvägsfordon. Undantaget gäller el som omfattas av 11 kap. 18 § första stycket LSE

Source: Rättslig vägledning