Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021

Det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) som tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången höjs, samtidigt som gränsen för när det tas ut sänks.
Source: Rättslig vägledning