Lagändring 1 juli 2020: Skattefritt statsbidrag för särskild utbildning för vuxna ersätts med skattefritt statsbidrag för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan i stället ska ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning.
Source: Rättslig vägledning