• 5 januari


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • ​1 augusti 2013–31 juli 2014
  • 1 september 2013–31 augusti 2014
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 6 januari.

 • 15 januari


  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 juni 2013–31 maj 2014
  • 1 juli 2013–30 juni 2014


 • 19 januari


  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor
  • ska  moms för november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för november 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 • 20 januari


  En periodisk sammanställning för december 2014 och sista kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 26 januari


  Periodisk sammanställningEn periodisk sammanställning för december 2014 och sista kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. Moms- och arbetsgivardeklaration Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
  • moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år med EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 2 februari


  Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdrag Sista dag som du som företagare kan begära utbetalning för utfört husarbete enligt fakturamodellen om kunden har betalt arbetet under 2014. KontrolluppgifterSista dag som du ska lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2014 till Skatteverket.

 • 12 februari


  Extra skatteinbetalning
  Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014).
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.Du som ska betala in pengar till ditt skattekonto ska använda bankgiro 5050-1055. Om du betalar på internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Numret får du fram genom e-tjänsten OCR-beräkning. Vill du beställa inbetalningskort gör du det via beställningstjänsten. Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska  
  • moms för oktober–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för oktober-december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 20 februari


  Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 februari


  Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 februari


  Helårsredovisning moms
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret 2014 ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014. Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.


 • 2 mars


  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 augusti 2013–31 juli 2014
  • 1 september 2013–31 augusti 2014


 • 12 mars


  Underskott av slutlig skatt
  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i december 2014. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto den 12 mars. 
  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterad F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för februari 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 31 juli 2014
  • 31 augusti 2014
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 16 mars


  Inkomstdeklaration 1 (SKV 2000) skickas ut under perioden 16 mars–15 april.

 • 20 mars


  En periodisk sammanställning för februari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 mars


  En periodisk sammanställning för februari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 mars


  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för februari 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2015.

 • 1 april


  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 augusti 2013–31 juli 2014
  • 1 september 2013–31 augusti 2014


 • 8 april


  Skattepengarna betalas ut den 8–10 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2014 och har anmält konto.

 • 13 april


  Skattepengar
  Skattepengarna betalas ut via ett utbetalningskort den 13–17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2014 och inte anmält konto. 
  Slutskattebesked
  Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 13–17 april till dig som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 2014.
  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för februari 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  För företag med omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms – elektronisk momsdeklaration
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar elektronisk momsdeklaration
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 31 juli 2014
  • 31 augusti 2014
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 15 april


  Senast den 15 april ska de förtryckta inkomstdeklarationerna för fysiska personer vara utskickade.

 • 20 april


  En periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.MOSS-deklaration och betalning av momsen för första kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket.

 • 27 april


  Periodisk sammanställningEn periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • moms för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 28 februari 2015.

 • 4 maj


  Inkomstdeklarationen
  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare. 
  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014).
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 maj.

 • 12 maj


  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Redovisning av moms för helår, gäller enskilda näringsidkare samt dödsbon.
  Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 12–31 och under 2014 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska
  • momsen för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • momsdeklarationen för januari–december 2014 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för januari–mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • moms för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för januari–mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 20 maj


  En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 maj


  Periodisk sammanställning
  En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 


 • 26 maj


  Omsättning över 40 miljoner kronor Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
  • momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Helårsredovisning moms, EU-handel Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015.

 • 9 juni


  Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 24 till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och har anmält mottagarkonto. Senast den 12 juni ska pengarna finnas på kontot.

 • 12 juni


  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto.


 • 15 juni


  Skattepengar
  Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och inte anmält konto. 
  Slutskattebesked
  Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014.
  Beslut om fastighetstaxering Beslut om fastighetstaxering
  Den 15 juni skickas de första besluten om fastighetstaxering ut till dig som är fastighetsägare och ansluten till Mina meddelanden. Det handlar om dessa fastighetstyper:
  • allmän fastighetstaxering 2015 av småhus
  • särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk och hyreshus.
  Du som har valt att få beslutet på papper får beslutet med posten senast i början av juli.

 • 22 juni


  En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 juni


  En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 juni


  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015.

 • 30 juni


  Beslut om fastighetstaxering Senast den 30 juni skickar Skatteverket ut besluten om fastighetstaxering till dig som är fastighetsägare. Det handlar om:
  • allmän fastighetstaxering 2015 av småhus
  • särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.
  Du som är ansluten till Mina meddelanden får beslutet i din digitala brevlåda redan 15-16 juni.

 • 1 juli


  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 oktober 2013–30 september 2014
  • 1 november 2013–31 oktober 2014
  • 1 december 2013–30 november 2014
  • 1 januari 2014–31 december 2014


 • 13 juli


  Underskott av slutlig skatt
  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i april. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 
  Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • momsen för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver EU-handel)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en momsdeklaration för januari-december ha kommit in till Skatteverket (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver EU-handel)
  • en arbetsgivardeklaration för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag är en juridisk person och
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 30 september 2014
  • 31 oktober 2014
  • 30 november 2014
  • 31 december 2014
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 20 juli


  En periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.MOSS-deklaration och betalning av momsen för andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket

 • 27 juli


  Periodisk sammanställningEn periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2015.

 • 3 augusti


  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 oktober 2013–30 september 2014
  • 1 november 2013–31 oktober 2014
  • 1 december 2013–30 november 2014
  • 1 januari 2014–31 december 2014


 • 5 augusti


  Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 5–7 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014 och har anmält konto.

 • 10 augusti


  Skattepengar
  Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 10–14 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014 och som inte anmält konto. 
  Slutskattebesked
  Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 11–15 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014.


 • 12 augusti


  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juni 2014–30 juni 2015
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti. Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 17 augusti


  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • momsen för april–juni 2015 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en momsdeklarationen för april–juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklarationen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar elektronisk momsdeklaration
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 30 september 2014
  • 31 oktober 2014
  • 30 november 2014
  • ​31 december 2014
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 20 augusti


  En periodisk sammanställning för juli 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 augusti


  En periodisk sammanställning för juli ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 augusti


  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2015.

 • 3 september


  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

 • 14 september


  Underskott av slutlig skatt
  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 
  Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 21 september


  En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 september


  En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 28 september


  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2015.

 • 12 oktober


  Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 augusti 2014–31 juli 2015
  • 1 september 2014–31 augusti 2015
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska
  • momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.


 • 20 oktober


  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.MOSS-deklaration och betalning av momsen för tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket.

 • 26 oktober


  Periodisk sammanställning
  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska 
  • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015.

 • 2 november


  Förenklad fastighetstaxering
  Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration hyreshus för hyreshusenheterna. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).
  Pappersdeklaration för juridiska personer
  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015


 • 3 november


  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juli 2014–30 juni 2015
  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

 • 12 november


  Underskott av slutlig skatt
  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. 
  Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för juli–september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • momsen för februari 2014–januari 2015, mars 2014–februari 2015, april 2014–mars 2015 eller maj 2014–april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli–september 2015 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 31 januari 2014
  • 28 februari 2014
  • 31 mars 2014
  • 30 april 2014
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 20 november


  En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 november


  En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 november


  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  
  • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket. 
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015.

 • 1 december


  Preliminär inkomstdeklaration
  Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2016 i vissa fall. 
  Inkomstdeklarationen elektroniskt
  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015


 • 9 december


  Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och har anmält konto.

 • 14 december


  Skattepengar Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 14–18 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och inte anmält konto. Endast belopp på 2 000 kr eller mer betalas ut automatiskt.Skatt att betala Om du fick ditt slutskattebesked i september och har skatt att betala ska pengarna finnas på Skatteverkets konto.Slutskattebesked Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för november 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar elektronisk momsdeklaration
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 31 januari 2015
  • 28 februari 2015
  • 31 mars 2015
  • 30 april 2015
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.


 • 15 december


  Pappersdeklaration
  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande räkenskapsår:
  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juli 2014–30 juni 2015 


 • 21 december


  En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 28 december


  Periodisk sammanställning
  En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 
  Omsättning mindre än 1 miljon kronor med EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och bedriver EU-handel ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska
  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.
  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel
  ska
  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015.Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag
  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper
  ska momsen för räkenskapsår som slutar den
  • 31 maj 2015
  • 30 juni 2015
  vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  
  • momsen för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska
  • momsen för juni 2014–maj 2015 eller juli 2014–juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)