Information om brexit och nya regler om uppehållsstatus

Efter övergångsperiodens slut kommer brittiska medborgares och deras familjemedlemmars rätt att vistas i Sverige att regleras av utträdesavtalet. För att omfattas av utträdesavtalet måste personerna ha beviljats, eller i vart fall ansökt om, uppehållsstatus hos Migrationsverket.
Source: Rättslig vägledning