Förtydligande: Transportmedel

Svar på uppkommen fråga: I brist på närmare anvisning av vad som avses med transportmedel i LSE får vägledning hämtas från ordets allmänspråkliga innebörd och begreppets innebörd i andra lagstiftningar.
Source: Rättslig vägledning