Förtydligande: Transkribering av ett namn för en person som anmäler flytt till Sverige

En person med utländsk medborgarskap kan begära att Skatteverket ska registrera en alternativ transkribering av personens namn när hen anmäler flytt till Sverige.
Source: Rättslig vägledning