Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.

I ansökan om omställningsstöd ska företaget inte beakta stöd vid korttidsarbete som företaget ännu inte fått beslut om. Det finns dock en anmälningsskyldighet i de fall beslut om stöd vid korttidsarbete fattats efter att ansökan om omställningsstöd har lämnats in till Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning