Förtydligande: Skatteverket kan i en utredning gällande en persons bosättning, om det finns särskilda skäl, begära att personen lämnar anmälan eller uppgift vid personlig inställelse.

Source: Rättslig vägledning