Förtydligande: Särskilt skäl för att inte återkalla godkännande för F-skatt med anledning av corona

Svar på uppkommen fråga: I vissa fall behöver godkännande för F-skatt inte återkallas även om företaget tillfälligt pausar sin näringsverksamhet.
Source: Rättslig vägledning