Förtydligande: Revision för kontroll av kupongskatt sker i syftet som anges i kupongskattelagen, inte enligt de syften som finns i 41 kap. 2 § SFL.

Svar på uppkommen fråga: Syftet med revisionen är att kontrollera kupongskatt hos ett aktiebolag som det uttrycks i 24 § kupongskattelagen. Det innebär att s.k. tredjemansrevision inte är möjlig vid kontroll av kupongskatt.
Source: Rättslig vägledning