Förtydligande: Podcast

Svar på uppkommen fråga: En podcast omfattas inte av den lägre skattesatsen 6 procent.
Source: Rättslig vägledning