Förtydligande: Om artikel 19 punkt 1 inte är tillämplig, för att utbetalande stat inte är en avtalsslutande stat, tillämpas artikel 15 mellan de avtalsslutande staterna.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning