Förtydligande: Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel genom avräkning av utländsk skatt för innehavare av pensionssparkonto

Svar på uppkommen fråga: En obegränsat skattskyldig innehavare av ett pensionssparkonto kan själv begära nedsättning av avkastningsskatt genom avräkning av utländsk skatt. En sådan begäran ska alltid hanteras inom Skatteverkets punktskatteverksamhet.
Source: Rättslig vägledning