Förtydligande med anledning av corona: Uthyrning av vårdpersonal p.g.a. ojämn arbetsbelastning under coronapandemin är inte en tjänst med nära anknytning till sjukvård och tjänsten är därmed skattepliktig

Source: Rättslig vägledning