Förtydligande med anledning av corona: Tester för covid-19 kan vara en tjänst som definieras som sjukvård enligt ML

Det gäller både diagnostiska tester och antikroppstester.
Source: Rättslig vägledning