Förtydligande med anledning av corona: Skattebefrielse trots att kvalifikationsperioden inte är uppfylld (säkerhetsventilen)

Säkerhetsventilen kan vara tillämplig om utlandsvistelsen på grund av corona bryts efter tre månader vid tillämpning av sexmånadersregeln och efter sex månader vid tillämpning av ettårsregeln.
Source: Rättslig vägledning