Förtydligande: Hantering i konkursärenden när gäldenären har lämnat in en deklaration med överskjutande ingående mervärdesskskatt som sätter ned hela eller delar av skulden

Svar på uppkommen fråga: För att styrka sin fordran i domstol måste Skatteverket visa att de inlämnade deklarationerna inte är korrekta.
Source: Rättslig vägledning