Förtydligande: Färdiga guldsmycken omfattas inte av omvänd skattskyldighet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning