Förtydligande: Avsnittet Vissa valutakursförändringar ska behandlas som ränteutgifter eller ränteinkomster har strukturerats om och förtydligats med anledning av uppkomna frågor

Source: Rättslig vägledning