Förtydligande: Avdrag från arbetsgivaravgifterna i ett stödområde för den som fyllt 18 men inte 23 år

Avdraget från arbetsgivaravgifterna får inte medföra att den sammanlagda avgiften att betala blir lägre än ålderspensionsavgiften.
Source: Rättslig vägledning