Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har ansett att ett läkarbolag med verksamhet vid ett läkarhus tillhandahöll patienterna sjukvård som var undantagen från skatteplikt

Exemplet om skattepliktig personaluthyrning då läkarbolag som får ersättning från det allmänna bedriver verksamhet i ett s.k. läkarhus har tagits bort. Ett referat avseende ett förhandsbesked i skatterättsnämnden har istället till kommit.
Source: Rättslig vägledning