Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Transaktioner mellan delägare och HB/KB

Sidan Vad är omsättning? har uppdaterats med anledning av nytt ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: En samfällighetsförenings leverans av värme till sina medlemmar

EU-dom, C-449/19, WEG Tevestrasse, gällde en samfällighetsförening som levererade värme till sina medlemmar. Skatteverket analyserar för närvarande domen.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Den skattemässiga behandlingen av dricks

Kammarrätten har prövat frågan om den skattemässiga behandlingen av extra betalningar med kontokort (dricks) från kunder.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Den förväntade resultatminskningen beräknas som ett genomsnitt för treårsperioden i kännetecknet internprissättning (omstrukturering)

Det är inte varje års förväntade resultat som ska minska med mer än 50 procent utan ett genomsnitt för treårsperioden.
Source: Rättslig vägledning

Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare.

Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning