Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal

Skatteverket har tagit ställning till vilken betydelse reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal ska tillmätas vid tolkningen av skatteavtal som grundar sig på modellavtalet.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (hyresrätt)

Om en parkeringsplats ingår som del i upplåtelsen av en hyresrätt och parkeringsplatsen hyrts ut, så ska inkomsten från uthyrningen beskattas enligt bestämmelserna i 42 kap. 30–31 §§ IL.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (bostadsrätt)

Om en parkeringsplats ingår som del i upplåtelsen av en privatbostadsrätt och parkeringsplatsen hyrts ut, så ska inkomsten från uthyrningen beskattas enligt bestämmelserna i 42 kap. 30–31 §§ IL.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (oäkta bostadsrätt)

Om en parkeringsplats ingår som del i upplåtelsen av en privatbostadsrätt och parkeringsplatsen hyrts ut, så ska inkomsten från uthyrningen beskattas enligt bestämmelserna i 42 kap. 1 § IL.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Färdiga guldsmycken omfattas inte av omvänd skattskyldighet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning