Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Bedömningen av om en utdelning anses verkställd ska göras utifrån reglerna om omställningsstöd

Enbart en skuldföring hos det utdelande företaget innebär inte att utdelningen anses verkställd. När en utdelning anses verkställd i detta sammanhang styrs inte heller av tidpunkten för när den ska tas upp till beskattning hos mottagaren.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats.

Sidan har uppdaterats med ett nytt avsnitt om avdragsförbudet för stadigvarande bostad vid en arbetsgivares inköp av inventarier som ska användas av anställda i bostaden under pandemin.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Hyresvärden måste ha bearbetat markytan för att kunna hyra ut den med frivillig skattskyldighet

SRN 2020-06-29, dnr 60-19/I
Source: Rättslig vägledning

Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats

Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats: Anguilla och Barbados har lagts till samt Caymanöarna och Oman har tagits bort per 2020-10-07.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Ställningstagandet Befrielse från betalningsskyldighet för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona har uppdaterats

Uppdateringen innebär att gruppen aktörer som kan godkännas som gåvomottagare har utökats och att perioden under vilken varorna ska ha skänkts inte förlängs.
Source: Rättslig vägledning