Nyheter från Skatteverket

Rättsfall: Samhällsomfattande posttjänst

Delgivning av handlingar kan utgöra en del av den samhällsomfattande posttjänsten och vara undantagen från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vinster i slogantävlingar och fisketävlingar är skattepliktiga

Svar på uppkommen fråga: En tävlingsvinst är skattepliktig även om prestationen är minimal.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Avdrag för avsättning till ersättningsfond p.g.a. yttre rationalisering av jordbruk eller skogsbruk

Det är förvärvarens förhållanden som avgör om säljaren får göra avdrag.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: EU-domstolen har ansett att ett tillhandahållande av tjänster som bl.a. bestod av drift av uttagsautomater, utbetalning av kontanter och registrering av transaktioner, inte skulle undantas från skatteplikt

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: En internetbaserad tränartjänst utgjorde inte en idrottstjänst

HFD har ansett att en internetbaserad tränartjänst som tillhandahålls i huvudsak före och efter själva träningstillfällena inte utgör en sådan idrottstjänst som avses i 3 kap. 11 a § ML.
Source: Rättslig vägledning