Nyheter från Skatteverket

Lagändring: Krav på elektronisk betalning för rätt till rot- och rutavdrag

Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för att få rätt till rot- och rutavdrag. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet har påbörjats tidigare.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag uppfyller kraven för att vara ett utländskt bolag

Det saknade betydelse att bolaget till följd av speciallagstiftning inte var föremål för någon inkomstbeskattning i hemlandet
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte en i utlandet delägarbeskattad juridisk person

Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag ansågs vara ett utländskt bolag och kan då inte samtidigt vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på vissa tjänster i samband med byggnation

En bedömning av om lyftarbeten i samband med husflyttning omfattas av omvänd skattskattskyldighet eller inte måste avgöras i varje enskilt fall.
Source: Rättslig vägledning