Nyheter från Skatteverket

Lagändring med anledning av corona: Kostförmån som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation blir skattefri, med retroaktiv tillämpning på förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.

Förmån av kost ska inte tas upp till beskattning om det framgår av omständigheterna att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på motprestation. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas även retroaktivt på förmån som har lämnats efter den 29 februari 2020.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En tillfällig hyresfrihet uttagsbeskattas i regel inte om hyresvärden har affärsmässiga skäl för att sätta ner hyran.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Frivillig skattskyldighet kan kvarstå vid tillfällig hyresfrihet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit

Skatteverket anser att det kan finnas skäl att befria från en tilläggsavgift för trängselskatt som tagits ut efter att den skattskyldige har avlidit.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Podcast

Svar på uppkommen fråga: En podcast omfattas inte av den lägre skattesatsen 6 procent.
Source: Rättslig vägledning