Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.

I ansökan om omställningsstöd ska företaget inte beakta stöd vid korttidsarbete som företaget ännu inte fått beslut om. Det finns dock en anmälningsskyldighet i de fall beslut om stöd vid korttidsarbete fattats efter att ansökan om omställningsstöd har lämnats in till Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Exempel som illustrerar Skatteverkets ställningstagande om uppgiftsskyldighet vid avtalsförhållanden som medför att det sker löpande betalningar

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet

Med anledning av uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Anmälan har justerats för att bli tydligare.

Source: Rättslig vägledning

Sidan Flytta inom Norden har skrivits om för att bli tydligare.

Source: Rättslig vägledning