Nyheter från Skatteverket

Lagändring: Negativ nettoomsättning

Om nettoomsättningen för mars och april är negativ, ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr. Ändringen gäller från och med den 4 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Om ett företag har beslutat om utdelning tidigare och betalar ut pengarna under perioden mars 2020-juni 2021 har företaget inte rätt till omställningsstöd

Det är den faktiska utbetalningen som är avgörande oavsett hur beslutet eller verkställandet behandlas i redovisningen eller beskattningen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Särskilt skäl för att inte återkalla godkännande för F-skatt med anledning av corona

Svar på uppkommen fråga: I vissa fall behöver godkännande för F-skatt inte återkallas även om företaget tillfälligt pausar sin näringsverksamhet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Beräkning av antalet betalningsbrister när skulder överlämnas till Kronofogden för indrivning

Svar på uppkommen fråga: Antalet brister på skattekontot förändras inte av att skulderna överlämnas till Kronofogden för indrivning. Däremot reduceras antalet brister i vissa fall vid inbetalning till Kronofogden.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för inlämnande av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang

Tidpunkten för uppgiftslämnandet har skjutits upp och reglerna om rapporteringsavgift enligt 49 c kap. SFL kommer därför att kunna tillämpas först efter den 31 januari 2021.
Source: Rättslig vägledning