Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske

En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt

Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML.
Source: Rättslig vägledning

Innebörden av en upphävd skuldsanering vad gäller verkställighet

Source: Rättslig vägledning