Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Mervärdesskatt för egenanställningsföretag

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Den som är begränsat skattskyldig och tillhör svensk socialförsäkring ska inte betala den särskilda löneskatten (SLF).

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte betala särskild löneskatt (SLF) på ersättning för arbete.

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende

Ställningstagande: Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske

En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad.
Source: Rättslig vägledning