Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet med samma namn daterat den 31 augusti 2015, dnr 131 378239-15/111.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land

Det krävs inte att det har skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdesskatt för det ska vara fråga om ett skatteundandragande.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Avdrag för ingående skatt vid hyra av personbil

Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör vid hyra av personbil i vilka fall ingående skatt på driftskostnader respektive hyreskostnader kan dras av.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare

Artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet har ansetts tillämplig på lön till dykare för arbete som har utförts med hjälp av ett DSV-fartyg (KRNG, mål nr 3993–3994-20).
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Nya regler om skyldighet att göra skatteavdrag påverkar frågan om skattetillägg kan tas ut

Utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska från 1 januari 2021 i vissa fall göra skatteavdrag för ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige. Om utbetalaren inte fullgör sin skyldighet kan det bli aktuellt att ta ut skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning