Nyheter från Skatteverket

Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges det finns särskilda skäl.

Möjlighet att ge anstånd med att lämna särskilda uppgifter för fysiska personer som ska lämna uppgift för bedömning av skattskyldighet enligt inkomstskattelagen om särskilda skäl finns.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den som har ett uppskovsbelopp på vinst efter bostadsförsäljning ska inte ta upp en schablonintäkt från och med den 1 januari 2021.

Lagändringen omfattar även redan beslutade uppskovsbelopp.
Source: Rättslig vägledning

Information om brexit och nya regler om uppehållsstatus

Efter övergångsperiodens slut kommer brittiska medborgares och deras familjemedlemmars rätt att vistas i Sverige att regleras av utträdesavtalet. För att omfattas av utträdesavtalet måste personerna ha beviljats, eller i vart fall ansökt om, uppehållsstatus hos Migrationsverket.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vilket utländskt TIN ska anges på kontrolluppgiften?

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: Tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet

Sidan har förtydligats med hänsyn till den information om sexmånaders- och ettårsregeln som redan finns att läsa om på skatteverket.se.
Source: Rättslig vägledning