Nyheter från Skatteverket

Lagändring med anledning av corona: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas för förmån av fri parkering och gåva till anställda som är tillfälligt skattefria

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Under den pågående pandemin kan det under vissa förutsättningar presumeras att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En kommuns tillhandahållande av nybyggnadskartor utan något samband med en bygglovsprövning är inte ett led i kommunens myndighetsutövning

Tillhandahållandet av nybyggandskartor utgör bara ett led i kommunens myndighetsutövning när det görs efter ansökan och behövs för bygglovsprövningen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: Exempel på tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet på grund av corona

På skatteverket.se finns exempel under Svar på vanliga frågor.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Det krävs inte att en person har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges

Svar på uppkommen fråga: Avdrag kan medges även när en person har ett arbete sedan tidigare och först efter en tids dagpendling flyttar till arbetsorten.
Source: Rättslig vägledning