Nyheter från Skatteverket

Lagändring: Omställningsstöd maj–juli

Nya regler om omställningsstöd för maj–juli har tillkommit från och med 19 oktober 2020.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Skatteverket kan i en utredning gällande en persons bosättning, om det finns särskilda skäl, begära att personen lämnar anmälan eller uppgift vid personlig inställelse.

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen hänför renoveringsarbeten på fastighet till den nya uthyrningen vid byte av hyresgäst

Arbetena avsåg en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning. Den nya uthyrningen var undantagen från skatteplikt. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på arbetena förelåg inte.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Skatteverket redogör i ställningstagandet varför en sådan ledamot inte anses agera i egenskap av beskattningsbar person.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod

Skatteverket klargör i det uppdaterade ställningstagandet de särskilda skälen för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod.
Source: Rättslig vägledning