Nyheter från Skatteverket

Rättsfall: Det är normalt en personaluthyrningstjänst när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra förhandsbeskedsärenden ansett att det inte är från skatteplikt undantagen sjukvård eller nära anknytning till sjukvård när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter. Sidan Nära anknytning och led i sjukvård har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: rätt till avdrag för avfallsskatt på det vatten som aska innehåller efter genomförd behandling i tvättanläggning

Skatterättsnämnden har ansett att ett bolag har rätt till avdrag för avfallsskatt på det vatten som askan innehåller efter genomförd behandling i en tvättanläggning när askan förs in till bolagets skattepliktiga avfallsanläggning.
Source: Rättslig vägledning

Storbritannien lämnar EU

Storbritannien lämnar EU (brexit) den 31 januari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land. EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal, som innebär att det blir en övergångsperiod från och med den 1 februari 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta att gälla, vilket bl.a. innebär att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar fortsätter att omfattas av reglerna om uppehållsrätt.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Högsta Förvaltningsdomstolen har funnit att en tobaksprodukt bestående av flagor av tobaksblad är skattepliktig enligt 1 c första stycket 1 LTS. Domen är refererad under flera rubriker i avsnittet om skatteplikt för röktobak.

Tobaksprodukten har tillverkats av tobak som har tröskats, behandlats med vatten och ånga, siktats och därefter sorterats efter storlek och går att röka utan ytterligare industriell beredning.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Bytestransaktioner

Sidan om Varureturer och byten har uppdaterats med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning