Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Andelsägare i utländska värdepappersfonder och specialfonder kan ha beskattats i utlandet

Svar på uppkommen fråga: Utländsk skatt på utdelning från en utländsk värdepappersfond eller specialfond kan avräknas mot svensk skatt. Det är utdelningen på fondandelarna, inte den schablonintäkt som fondandelsägaren beskattas för i Sverige, som ses som en utländsk inkomst vid spärrbeloppsberäkningen.
Source: Rättslig vägledning

Avbrott i byggnadsverksamhet har bedömts i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 36

Tid för avbrott i byggverksamhet ska inte räknas in när grund för avbrottet inte finns med i de slags situationer som räknas upp i OECD:s kommentaren till artikel 5.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Exempel om läkarbolag som bedriver verksamhet i ett läkarhus

Avsnittet om vilka aktörer som kan tillhandahålla sjukvård som är undantagen från skatteplikt har kompletterats med ett exempel om personaluthyrning där läkarbolag som får ersättning från det allmänna bedriver verksamhet i ett läkarhus.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Inget krav på förtroendeförhållande till patienten

EU-domstolen har ansett att det inte krävs ett förtroendeförhållande mellan läkaren och den behandlade patienten vid tjänster inom kemi-och laboratorieteknik för att det ska utgöra sjukvård
Source: Rättslig vägledning

Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter

Skatteverket har beslutat om ändring av merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal och som betalas ut efter den 30 juni 2019.
Source: Rättslig vägledning