Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Stöd av mindre betydelse (de minimis) ska minska omställningsstödet.

Omställningsstöd ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få. Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Domen i Peters-målet ger ingen vägledning vid gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de generella bedömningar som den gjort i tidigare mål gällande gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning, inte påverkas av utgången i målet C-700/17 Peters.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Att växla virtuell valuta kan utgöra omsättning av en tjänst

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Ersättning vid uppsägning av avtal i förtid

EU-domstolen har ansett att ett belopp som betalas vid uppsägning av ett avtal i förtid utgör ersättning för tillhandahållande av en tjänst.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Övergångsperioden förlängs inte

Övergångsperioden kommer inte att förlängas.
Source: Rättslig vägledning