Nyheter från Skatteverket

KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport

Kammarrätten har ansett att klaganden har gjort det sannolikt att den förvärvade lastbilen med skåp har separata karosserienheter genom ett vittnesmål och ritningar över fordonet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Befogenhet för ombud för utländsk beskattningsbar person

Svar på uppkommen fråga
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Förmån av fri logi för medföljande make eller maka beräknas till 25 procent.

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Texten under Hotell- och campingverksamhet har förtydligats med ett par exempel på tillhandahållanden som har nära samband med hotell- och campingverksamhet.

Det är exempel på när städning och el ska anses ingå i hyran av ett rum på ett vandrarhem eller i hyran av en campingplats respektive när de ska ses som separata tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter

Den 1 april 2017 träder nya regler om land-för-land-rapportering i kraft. Multinationella koncerner av viss storlek ska lämna land-för-land-rapporter. Rapporterna ska lämnas på fastställt formulär.
Source: Rättslig vägledning