Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Delvis befrielse från skattetillägg vid tillgång till kontrolluppgift från utlandet

Automatiska kontrolluppgifter från utlandet utgör inte avstämningsuppgifter. Skatteverket ska delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i inkomstslaget kapital framgår av en automatisk kontrolluppgift från utlandet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Skatteverket kan ansöka om konkurs för att få till en utredning om eventuell ekonomisk brottslighet

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Befrielse från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Skatteverket ska i vissa situationer helt befria från skattetillägg vid skönsbeskattning av fastighetsavgift eller fastighetsskatt.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Skattetillägg på oredovisad eller felaktigt redovisad andel av ett handelsbolags inkomst

En särskild uppgift som ett handelsbolag lämnar är inte en avstämningsuppgift. Om en oriktig uppgift framgår av en särskild uppgift ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Delvis befrielse från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import

Uppgifter från Tullverket om import utgör inte avstämningsuppgifter. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket om import ska Skatteverket i vissa fall delvis befria från ett fullt skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning