Nyheter från Skatteverket

Lagändring med anledning av corona: En fjärde nivå införs för korttidsarbete för stödmånader under 1 maj–31 juli 2020

Den anställda går då ner 80 procent i arbetstid och 12 procent i lön.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Hantering i konkursärenden när gäldenären har lämnat in en deklaration med överskjutande ingående mervärdesskskatt som sätter ned hela eller delar av skulden

Svar på uppkommen fråga: För att styrka sin fordran i domstol måste Skatteverket visa att de inlämnade deklarationerna inte är korrekta.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen från 1 april till 31 december 2020

Undantaget från förmånsbeskattning gäller både för anställda och uppdragstagare. Skattefriheten gäller oavsett om förmånen ges ut av en arbetsgivare, uppdragsgivare eller av en annan part.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Anståndsavgiften sänks och tas inte ut under de sex första kalendermånaderna efter att anstånd beviljats

Anståndsavgiften ska tas utmed 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Tillfällig möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria gåvor

Från den 1 juni till den 31 december 2020 kan arbetsgivare ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kr. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor.
Source: Rättslig vägledning