Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Ingen kontrolluppgift när en Swishbetalning registrerats som annat betalningsmedel än Swish

Skatteverket anser att det saknas grund för att ta ut kontrollavgift när en Swishbetalning har registrerats i ett kassaregister som något annat betalningsmedel än Swish.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Tillfällig nedsättning av den allmänna löneavgiften på underlag för egenavgifter under 2020.

Ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på underlag för egenavgifter som uppbärs under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Nedsättningen gäller upp till ett avgiftsunderlag på 100 000 kronor.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring med anledning av corona: Tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kan företag ansöka om tillfälligt anstånd.
Source: Rättslig vägledning

Med anledning av corona: EU kommission har den 3 april beslutat om tillfällig befrielse från tull- och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielsen gäller för statliga organisationer, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade, samt andra organisationer som har godkänts av Tullverket.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: coronakrisen och byte av redovisningsmetod

Skatteverket anser att den rådande situationen med coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet som medför att ett byte från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden kan accepteras.
Source: Rättslig vägledning