Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Ett paketerbjudande som innehåller både mobiltelefon och mobilabonnemang utgör två separata tillhandahållanden

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Tillhandahållande av myggbekämpning till kommun mot ersättning utgör omsättning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att ett bolag som tillhandhöll myggbekämpning som finansierades med medel från kommuner, Jordbruksverket och Naturvårdsverket omsatte mervärdesskattepliktiga tjänster.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020

Skatteverket kan inte godkänna avdrag för investeringar i företag enligt reglerna för investeraravdrag för andelar förvärvade under perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: En bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto

Den som har haft oredovisade insättningar på sitt bankkonto som uppgår till stora belopp kan behöva förklara och visa med underlag varifrån pengarna kommer. Annars finns risk för både skönsbeskattning, efterbeskattning och skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning