Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad

Avsnittet har skrivits om med anledning av att det kommit ett nytt ställningstagande om förmedling. Det nya ställningstagandet ersätter flera tidigare ställningstaganden och innebär ingen ändring i sak när det gäller förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad. Förändringarna är främst strukturella.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Inget krav på fysiskt återlämnande av varan vid varuretur

Vid en varuretur kan säljaren sätta ner beskattningsunderlaget även om varan inte rent fysiskt återlämnas till, eller hämtas av, säljaren.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vid hävning eller avbeställning kan parterna inte avtala om att beskattningsunderlaget ska kvarstå oförändrat

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Uthyrning av fastighet är inte en bitransaktion när den ingår i en beskattningsbar persons normala ekonomiska verksamhet

Ersättning för sådan uthyrning ska tas med vid beräkningen av omsättningsgränsen vid tillämpning av bestämmelserna om skattebefrielse för små företag.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet

Avdrag är möjligt om investeringen är nödvändig, eller har påtaglig nytta, för den ekonomiska verksamheten.
Source: Rättslig vägledning