Inlägg av padmin

Rättsfall: Forsränning

Tillhandahållande av en forsränningstur är enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte en sådan förevisning av naturområde som omfattas av den reducerade skattesatsen. Source: Rättslig vägledning