Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Ställningstagande: Ingen kontrolluppgift när en Swishbetalning registrerats som annat betalningsmedel än Swish

Skatteverket anser att det saknas grund för att ta ut kontrollavgift…

Ställningstagande: coronakrisen och byte av redovisningsmetod

Skatteverket anser att den rådande situationen med coronakrisen…

Ställningstagande: Coronakrisen och ändring till redovisningsperioden ett beskattningsår

Med hänsyn till den rådande situationen under coronakrisen…

Lagändring med anledning av corona: Nedsättning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och handelsbolag

Det har införts en tidsbegränsad nedsättning av egenavgifterna…

Lagändring med anledning av corona: Förhöjd avdragsrätt för beskattningsår som avslutades 2019

Med anledning av coronaviruset infördes i april 2020 en retroaktiv…

Ställningstagande: Premier inom trav- och galoppsporten

Sidan När är en vara eller tjänst omsatt? har uppdaterats…

Uppdatering med anledning av ny riktlinje för särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB)

Listan över vilka beslut som ska förankras hos en SKB har uppdaterats. Source:…

Rättsfall: Transaktionskostnader kan ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet

HFD anser att köparens transaktionskostnader i samband med förvärv…

Sidan Kapitalförluster på tillgångar med anknytning till företag i intressegemenskap har uppdaterats

De ändringar som har gjorts beror inte på någon regelförändring. Source:…
© Copyright - Lidén & Partners