Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Rättsfall: Skatteverkets konkursansökan mot ideell förening

Enligt hovrätten var de senast tillgängliga uppgifterna om…

Rättsfall: Återvinning av betalning av skuld

Återvinning omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till…

Rättsfall: HFD dom den 9 september, mål nr 4951-18

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att undantaget i…

Nya testmetoden WLTP och beskattning av husbilar

Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade…

Sakområdet Lantbruk 2020 har tillkommit med anledning av taxeringen 2020.

Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet…

Lagändring: Den 1 juni 2019 infördes svenska regler om insolvensregister

Registren ska innehålla uppgifter om de svenska insolvensförfaranden…

Förtydligande: Startstöd till unga jordbrukare

Svar på uppkommen fråga: Startstöd kan även redovisas i en…

Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?

Skatteverket ska först be den skattskyldige lämna den önskade…
© Copyright - Lidén & Partners