Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Rättsfall: Innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla villkoren för en pensionsförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att kravet i 28 kap.…

Sidan Avtal om social trygghet med Filippinerna har tillkommit.

Sidan har tillkommit med anledning av att avtalet trädde i kraft…

Förtydligande: Andelsägare i utländska värdepappersfonder och specialfonder kan ha beskattats i utlandet

Svar på uppkommen fråga: Utländsk skatt på utdelning från…

Rättsfall: Inget krav på förtroendeförhållande till patienten

EU-domstolen har ansett att det inte krävs ett förtroendeförhållande…

Rättsfall: Samhällsomfattande posttjänst

Delgivning av handlingar kan utgöra en del av den samhällsomfattande…

Rättsfall: En internetbaserad tränartjänst utgjorde inte en idrottstjänst

HFD har ansett att en internetbaserad tränartjänst som tillhandahålls…

Rättsfall: Forsränning

Tillhandahållande av en forsränningstur är enligt Högsta…

Förtydligande: Betalningsförbudet i företagsrekonstruktion

Svar på uppkommen fråga: Betalningsförbudet gäller bara under…

Rättsfall: Omprövning av skuldsanering på grund av arvsavstående

Trots att tiden som gått sedan skuldsanering beviljades, att…
© Copyright - Lidén & Partners