Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring

Då ”klart framgår” anges i praxis istället för ”mycket…

Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem

HFD bekräftar att det finns avdragsrätt för ingående skatt…

Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet med samma namn…

Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land

Det krävs inte att det har skett ett slutligt faktiskt bortfall…

Rättsfall: Avdrag för ingående skatt vid hyra av personbil

Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör vid hyra av personbil…

Rättsfallskommentar: Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare

Artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet har ansetts…

Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.

I ansökan om omställningsstöd ska företaget inte beakta stöd…

Förtydligande: Installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet

Med anledning av uppkommen fråga. Source: Rättslig vägle…

Sidan Anmälan har justerats för att bli tydligare.

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration

Uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration är…

Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket

Skatteverkets bedömning i en borgenärsutredning att inte ansöka…

Sidan har skrivits om för att göras tydligare och mer överskådlig

Avsnittet om vilka beslut får överklagas har kompletterats…
© Copyright - Lidén & Partners