Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Ställningstagande: Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019

Det har tillkommit nya miljöbilar våren 2019. I ställningstagandet…

Rättsfall: Upplåtelse av ABT-boende utgjorde två separata tjänster

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att upplåtelsen bestod…

Förtydligande: Bedömning av god tro vid handel med begagnade bilar.

Texten avser förtydliga vilka uppgifter i en faktura som kan…

Ställningstagande: Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården

Uthyrningen utgör inte tillhandahållande av tandvård, men…

Ställningstagande: Vårdberedskap vid evenemang

Ett företag som ställer legitimerad vårdpersonal, med eller…

Förtydligande: Felsökning ger inte rätt till rotavdrag

Felsökning är inte ett skattereduktionsgrundande rotarbete,…

Sidorna om avdragsbegränsningar för ränteutgifter har uppdaterats

Sidorna har uppdaterats med information om de nya reglerna om…

Sidan Koncernbidragsspärren har skrivits om

När den generella avdragsbegränsningen för negativa räntenetton…

Rättsfall: Körkortsundervisning omfattas inte av begreppet undervisning

EU-domstolen har ansett att körkortsundervisning inte omfattas…

Förtydligande: Ansökan om företrädaransvar för obetald ackordslikvid

Svar på uppkommen fråga: Det är möjligt att ansöka om företrädaransvar…

Sidan Flygande personal i internationell trafik har tillkommit

Sidan har tillkommit för att samla information från olika ämnesområden…
© Copyright - Lidén & Partners