Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Ställningstagande: Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar

Skatteverket anser att det inte finns något rättsförhållande…

Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”

Begreppet omfattar tillhandahållande av mat eller dryck som…

Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord

Svar på uppkommen fråga: Avräkning kan ske fram till dess…

Förtydligande: Skatter som omfattas av skatteavtalet med Kanada

Svar på uppkommen fråga. Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse

Svar på uppkommen fråga: Det avgörande är hur sjukdomen eller…

Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor

Från den 1 maj 2021 förlängs möjligheten för arbetsgivare…

Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns

Sidan har kompletterats med exempel som avser hantering av avfall…

Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering

Vaccinationer av familjemedlemmar inför en utstationering är…

Förtydligande: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare

Svar på uppkommen fråga: En filial eller ett fast driftställe…

Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.

HFD bedömde att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal,…

Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör

När anstånd upphör sker en retroaktiv ränteberäkning utifrån…

Ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar i samband med tjänsteresa och utlandsstationering

Om en arbetsgivare bekostar en vaccination av en anställds familjemedlemmar…

Rättsfall: EU-domstolen har prövat en fråga som gäller tjänster som en förvaltare/god man utför

Skatteverket analyserar för närvarande EU-domstolen dom. Source:…
© Copyright - Lidén & Partners