Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Rättsfall: Jämkning av tidigare gjorda avdrag vid ett enda tillfälle

Enligt EU-domstolen kan hela det ursprungliga avdraget justeras…

Lagändring: Omställningsstöd maj–juli

Nya regler om omställningsstöd för maj–juli har tillkommit…

Ställningstagande: Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Skatteverket redogör i ställningstagandet varför en sådan…

Ställningstagande: Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod

Skatteverket klargör i det uppdaterade ställningstagandet de…

Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats.

Sidan har uppdaterats med ett nytt avsnitt om avdragsförbudet…

Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111

Beräkning av antalet dagar i källstaten enligt artikel 15 punkt…

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för…
© Copyright - Lidén & Partners