Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Förtydligande: Framställning av elektronisk publikation

Svar på uppkommen fråga: Ett förtydligande om vilken skattesats…

Ställningstagande: Skattesats för olika uppdrag i samband med radio-, tv- eller filmproduktion

Det nya ställningstagandet innebär en ändring beträffande…

Rättsfall: Jämkning av tidigare gjorda avdrag vid ett enda tillfälle

Enligt EU-domstolen kan hela det ursprungliga avdraget justeras…

Lagändring: Omställningsstöd maj–juli

Nya regler om omställningsstöd för maj–juli har tillkommit…

Ställningstagande: Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Skatteverket redogör i ställningstagandet varför en sådan…

Ställningstagande: Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod

Skatteverket klargör i det uppdaterade ställningstagandet de…

Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats.

Sidan har uppdaterats med ett nytt avsnitt om avdragsförbudet…
© Copyright - Lidén & Partners