Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster

Sidan Vissa interna tjänster har uppdaterats med anledning av…

Rättsfall: Förnamnet Ford har inte påtaglig efternamnskaraktär

Högsta förvaltningsdomstolen har godkänt att ett barn får…

Förtydligande: Det är osäkert hur ett medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL påverkas av ett underhandsackord

Stefan Lindskog har framför att den som är medansvarig bör…

Förtydligande: När en kommun utför utstakning är det fråga om myndighetsservice och inte myndighetsutövning.

Det är därför inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap…

Lagändring: Nya regler om muntlig förhandling

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger…

Förtydligande: Markföroreningar inom industriområden

Avsnittet om justeringar för markföroreningar har skrivits…

Ställningstagande: Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Rättslig vägledning, sidan om mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp…

Rättsfall: Upplåtelse av företagsbostäder

HFD har bedömt att upplåtelse av företagsbostäder ska ses…

Rättsfall: Innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla villkoren för en pensionsförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att kravet i 28 kap.…
© Copyright - Lidén & Partners