Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Förtydligande: Beräkning av antalet betalningsbrister när skulder överlämnas till Kronofogden för indrivning

Svar på uppkommen fråga: Antalet brister på skattekontot förändras…

Förtydligande: Formkrav – om undertecknandet av arbetsgivardeklaration

En arbetsgivardeklaration innehåller både generella uppgifter…

Förtydligande: Uppgifter om enskilda betalningsmottagare måste finnas med i arbetsgivardeklarationen

Både de generella uppgifterna och uppgifterna om enskilda betalningsmottagare…

Sidan om uppskovsgrundande andelsbyten har skrivits om

Sidan har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror…

Området Partiell fission har skrivits om

Sidorna har skrivits om för att bli tydligare. Source: Rättslig…

Området Verksamhetsavyttring har skrivits om

Sidorna har skrivits om för att bli tydligare. Source: Rättslig…

Området Fusioner och fissioner har skrivits om

Avsnitten om fusioner och fissioner har slagits samman och sidorna…
© Copyright - Lidén & Partners