Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Statligt stöd: GBER ändras med avseende på företag i svårigheter

Skatteverket tillämpar tills vidare de regler om förbud mot…

Rättsfallskommentar: gåva av fordran på ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog

Alternativregeln i 21 kap. 2 § IL reglerar enbart beskattningstidpunkten…

Ställningstagande: Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?

Skatteverket anser att när motionsaktiviteter ersätts via friskvårdsbidrag…

Förtydligande: Stöd av mindre betydelse (de minimis) ska minska omställningsstödet.

Omställningsstöd ska minskas med såväl statliga stöd som…

Förtydligande: Att växla virtuell valuta kan utgöra omsättning av en tjänst

Svar på uppkommen fråga. Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Ersättning vid uppsägning av avtal i förtid

EU-domstolen har ansett att ett belopp som betalas vid uppsägning…

Förtydligande: Övergångsperioden förlängs inte

Övergångsperioden kommer inte att förlängas. Source: Rättslig…

Lagändring: Negativ nettoomsättning

Om nettoomsättningen för mars och april är negativ, ska nettoomsättningen…

Förtydligande: Beräkning av antalet betalningsbrister när skulder överlämnas till Kronofogden för indrivning

Svar på uppkommen fråga: Antalet brister på skattekontot förändras…

Förtydligande: Formkrav – om undertecknandet av arbetsgivardeklaration

En arbetsgivardeklaration innehåller både generella uppgifter…

Förtydligande: Uppgifter om enskilda betalningsmottagare måste finnas med i arbetsgivardeklarationen

Både de generella uppgifterna och uppgifterna om enskilda betalningsmottagare…

Sidan om uppskovsgrundande andelsbyten har skrivits om

Sidan har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror…
© Copyright - Lidén & Partners